Crop County

मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम

140

मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम हे कपास- मावा, तुडतुडे,पांढरी माशी, कोबी व भेंडी- मावा; मिरची -फुलकिडे; भात -तपकिरी तुडतुडे या सर्व प्रकारच्या कीटकांवर परिणामकारक आहे. मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम हे कपास, कोबी, भेंडी, मिरची, भात या सर्व प्रकार च्या पिकांसाठी लागू होते.मॅद्रिद (ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी) 100 ग्रॅम मध्ये बहुतांशी सर्व रसायनांसोबत वापरता येते .

Category:

घटक: ॲसिटामीप्रिड 20 % एसपी

प्रमाण: कपास (मावा, तुडतुडे): 20 ग्रॅम/एकर, (पांढरी माशी): 40 ग्रॅम/एकर; कोबी व भेंडी (मावा): 30 ग्रॅम/एकर; मिरची (फुलकिडे) & भात (तपकिरी तुडतुडे): 20-40 ग्रॅम/एकर

वापरण्याची पद्धत: पानांवर फवारणे

परिणामकारकता: कपास- मावा, तुडतुडे,पांढरी माशी, कोबी व भेंडी- मावा; मिरची -फुलकिडे; भात -तपकिरी तुडतुडे

मिसळण्यास सुसंगत: बहुतांशी सर्व रसायनांसोबत वापरता येते

प्रभाव कालावधी: 8-10 दिवस

पुनर्वापर आवश्यकता: 1 वेळा

पिकांसाठी लागू: कपास, कोबी, भेंडी, मिरची, भात

अतिरिक्त माहिती: मावा किडीवर प्रभावी

विशेष टिप्पणी: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!